Skip to main content
Submitted by admin on March 2, 2023

Cambridge English - A2 Key For Schools

A2 Key For Schools е първият изпит за тийнейджъри и показва умения за общуване, които отговарят на ниво А2 спрямо Общата европейска езикова рамка. Темите на изпита са съобразени с възрастта и ежедневието на учениците. Този изпит е следващата стъпка след YLE изпитите на Cambridge English и е за по-големи деца – за тези, които са се явявали досега на изпитите за малки деца, както и за тези, които за пръв път навлизат в света на изпитите на Cambridge.

Изпитът е разделен на писмена и устна част, които са със следната продължителност и последователност: започва с Reading and Writing (60 мин.), Listening (30 мин.) и Speaking (8-10 мин.). Последната част, свързана с уменията за говорене, се провежда с квалифицирани устни изпитващи на Cambridge. На нея кандидатът се явява заедно с още един или двама събеседници от същото ниво.

Регистрираните за изпит кандидати получават на имейла, посочен при регистрацията за изпит, своя график не по-късно от 10 дни преди датата на изпита (Confirmation of entry).

Графикът съдържа: името на детето на латиница по начина, по който ще бъде изписано на сертификата*; датата и мястото на провеждане на писмения изпит; датата и мястото на провеждане на устния изпит; линк, потребителско име и парола за проверка на резултата от изпита; съвети за изпитния ден.

В случай, че не сте получили графика си 10 дни преди изпита на имейла, с който сте се регистрирали за изпит, свържете се с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

*Ако при регистрацията за изпита, родителят е изписал погрешно името на детето си и желае то да бъде променено, моля да се свърже с изпитен координатор на exams@britanica.bg

В изпитния ден е важно да вдъхнете спокойствие и увереност у детето си. Пригответе му вкусна закуска, защото то няма да има възможност да внесе храна в изпитната зала. Може да си носи вода в  бутилка без етикет.

Не забравяйте да приготвите валиден документ за самоличност (със снимка), молив и химикалка.

Постарайте се да сте на мястото на изпита поне 30 минути преди началото му, за да можем спокойно да запознаем детето с правилата в изпитната зала.

Имайте предвид, че детето няма да има достъп до електронни устройства по време на изпита – телефон, часовник, слушалки и др. Нашите екипи се грижат за спокойното протичане на изпита и при необходимост ще се свържат с вас.

В случай, че детето Ви има специални потребности, моля посочете това при регистрацията за изпит, за да можем да осигурим възможно най-подходящи изпитни условия и среда.

A2 Key for Schools дава възможност да се оценят знанията на детето в диапазон 100-150 точки за всеки един от четирите езикови компонента. В зависимост от представянето си, детето може да получи резултат, отговарящ на ниво А1, А2 или В1 от Европейската езикова рамка.

Резултатите от изпитите на Cambridge излизат между 5 и 7 седмици след датата на писмения изпит. Самите резултати можете да проверите тук, като първо се регистрирате в сайта и после въведете своите ID Number & Secret Number, които ще откриете в Confirmation of Entry.

Повече информация може да намерите тук.

Cambridge English стартира изпращането на сертификати до изпитния център 8 седмици след датата на писмения изпит. Сертификатите пристигат в изпитния център на BRITANICA, където се обработват и се изпращат до подготвителните центрове на кандидатите.

*Ако желаете да получите сертификата си по куриер, ни пишете на exams@britanica.bg с информация за адрес, име на получател и телефон за връзка. За информация за загубен сертификат, вижте тук.

На сертификата ще бъде изписано едно от следните нива в зависимост от общия брой получени точки:

A2 Key – Level B1

Ако детето Ви постигне резултат в диапазон 140-150 точки (Distinction), то ще получи Key English Test certificate за ниво B1.

A2 Key – Level A2

Ако детето Ви постигне резултат в диапазон 120–139 точки (Pass, Pass with Merit), то ще получи Key English Test certificate за ниво А2.

Level A1 certificate

Важно е детето Ви да получи признание за усилията, които полага, затова дори и да не постигне резултат за ниво A2, Cambridge ще награди детето със сертификат за показани умения на ниво А1.

A2 Key For Schools е първият изпит за тийнейджъри и показва умения за общуване, които отговарят на ниво А2 спрямо Общата европейска езикова рамка. Темите на изпита са съобразени с възрастта и ежедневието на учениците. Този изпит е следващата стъпка след YLE изпитите на Cambridge English и е за по-големи деца – за тези, които са се явявали досега на изпитите за малки деца, както и за тези, които за пръв път навлизат в света на изпитите на Cambridge.

Изпитът е разделен на писмена и устна част, които са със следната продължителност и последователност: започва с Reading and Writing (60 мин.), Listening (30 мин.) и Speaking (8-10 мин.). Последната част, свързана с уменията за говорене, се провежда с квалифицирани устни изпитващи на Cambridge. На нея кандидатът се явява заедно с още един или двама събеседници от същото ниво.

Регистрираните за изпит кандидати получават на имейла, посочен при регистрацията за изпит, своя график не по-късно от 10 дни преди датата на изпита (Confirmation of entry).

Графикът съдържа: името на детето на латиница по начина, по който ще бъде изписано на сертификата*; датата и мястото на провеждане на писмения изпит; датата и мястото на провеждане на устния изпит; линк, потребителско име и парола за проверка на резултата от изпита; съвети за изпитния ден.

В случай, че не сте получили графика си 10 дни преди изпита на имейла, с който сте се регистрирали за изпит, свържете се с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

*Ако при регистрацията за изпита, родителят е изписал погрешно името на детето си и желае то да бъде променено, моля да се свърже с изпитен координатор на exams@britanica.bg

В изпитния ден е важно да вдъхнете спокойствие и увереност у детето си. Пригответе му вкусна закуска, защото то няма да има възможност да внесе храна в изпитната зала. Може да си носи вода в бутилка без етикет.

Не забравяйте да приготвите валиден документ за самоличност (със снимка), молив и химикалка.

Постарайте се да сте на мястото на изпита поне 30 минути преди началото му, за да можем спокойно да запознаем детето с правилата в изпитната зала.

Имайте предвид, че детето няма да има достъп до електронни устройства по време на изпита – телефон, часовник, слушалки и др. Нашите екипи се грижат за спокойното протичане на изпита и при необходимост ще се свържат с вас.

В случай, че детето Ви има специални потребности, моля посочете това при регистрацията за изпит, за да можем да осигурим възможно най-подходящи изпитни условия и среда.

A2 Key for Schools дава възможност да се оценят знанията на детето в диапазон 100-150 точки за всеки един от четирите езикови компонента. В зависимост от представянето си, детето може да получи резултат, отговарящ на ниво А1, А2 или В1 от Европейската езикова рамка.

Резултатите от изпитите на Cambridge излизат между 5 и 7 седмици след датата на писмения изпит. Самите резултати можете да проверите тук, като първо се регистрирате в сайта и после въведете своите ID Number & Secret Number, които ще откриете в Confirmation of Entry.

Повече информация ще намерите тук.

Cambridge English стартира изпращането на сертификати до изпитния център 8 седмици след датата на писмения изпит. Сертификатите пристигат в изпитния център на BRITANICA, където се обработват и се изпращат до подготвителните центрове на кандидатите.

*Ако желаете да получите сертификата си по куриер, ни пишете на exams@britanica.bg с информация за адрес, име на получател и телефон за връзка. За информация за загубен сертификат, вижте тук.

На сертификата ще бъде изписано едно от следните нива в зависимост от общия брой получени точки:

A2 Key – Level B1

Ако детето Ви постигне резултат в диапазон 140-150 точки (Distinction), то ще получи Key English Test certificate за ниво B1.

A2 Key – Level A2

Ако детето Ви постигне резултат в диапазон 120–139 точки (Pass, Pass with Merit), то ще получи Key English Test certificate за ниво А2.

Level A1 certificate

Важно е детето Ви да получи признание за усилията, които полага, затова дори и да не постигне резултат за ниво A2, Cambridge ще награди детето със сертификат за показани умения на ниво А1.

Няколко лесни стъпки
 • Регистрирай се за изпит
  За да може нашите кандидати да се явят в удобно за тях време и място, провеждаме изпити през цялата година и в цялата страна. Изберете най-удобната за вас тук
 • Индивидуален график
  Очаквайте да получите индивидуалния си график за изпитния ден до 10 дни преди датата на писмения изпит. В него ще има информация за времето и мястото на провеждане на всеки един компонент.
 • В изпитния ден
  Бъдете спокойни и уверени. Важно е да сте на място 30 минути преди началото на изпита и да следвате инструкциите на нашите квестори.
 • Резултати
  Регистрирайте се в системата на Cambridge English, за да разберете резултатите си - линк към системата има в индивидуалния ви график.
 • Сертификати
  Получете своя сертификат директно от изпитния ни център или вашия преподавател. Успех!

Не сте сигурни кой изпит е най-подходящ за вас?

Ще се радваме да ви помогнем да направите правилния избор.

Пишете ни, в случай че се нуждаете от допълнителна информация.