Skip to main content

Защо да стана подготвителен център

Together we inspire learners to go further

Защо моето училище да стане Cambridge English Preparation centre?

За едно училище или школа придобиването на статут като подготвителен център на Cambridge English е знак за висок стандарт на преподаване. Същевременно, този статут демонстрира желанието на училището неговите ученици да придобиват изпитни навици и умения и от рано да свикват с международно оценяване на толкова високо ниво.

Нашият изпитен център има удоволствието от дълги години да работи с едни от най-добрите подготвителни центрове в страната, както и всяка година да помага на нови училища и школи да придобият статута на подготвителен център на Cambridge English.

Какви са ползите за Вашето училище или школа да стане Cambridge English Preparation centre

Подготовката за всеки изпит на Cambridge развива широк набор от езикови умения. Постепенно, започвайки от изпитите за най-малките ученици – Starters, Movers и Flyers, преминавайки през A2 Key for Schools и B1 Preliminary for Schools и достигайки в гамназиална възраст до B2 First,  C1 Advanced и  C2 Proficiency, учениците развиват задълбочено своите знания и умения през години и гарантират своя успех в следващите стъпки на своето академично и професионално развитие.

Всеки подготвителен център, регистриращ кандидати за изпитите на Cambridge English, получава право до ползва “Preparation centre logo”. С това лого се обозначават всички училища и школи в света, които подготвят и регистрират ученици за изпитите на Cambridge English.

На подготвителните центрове, с които изпитния център на BRITANICA работи създаваме профил и предоставяме достъп до портала на Cambridge English за подготвителни центрове. В него подготвителните центрове имат бърз достъп до резуртатите на своите ученици, както и анализ на представянето им през годините и сравнение с представянето на кандидатите в България и света.

Ръководствата на учителя за подготовка за изпитите, съдържат цялата информация, от която се нуждае преподавателя – формат на изпита, съдържание на всяка една изпитна секция, съвети за подготовката и примерни тестове.

Можете да регистрирате Вашите ученици наведнъж чрез блокова регистрация или всеки родител да регистрира своето дете самостоятелно онлайн. Повечето ни подготвителни центрове избират блоковата регистрация, чрез която подават всичките си ученици наведнъж.

Едно от предимствата от провеждането на изпитите на място във Вашето училище ило школа е, че някои кандидати се чувстват много по-комфортно, ако се явяват на изпит в своето училище по английски език. Ако желаете да провеждаме изпита на място при Вас, има няколко неща които предварително трябва да се обмислят, като например изисван минимален брой кандидати, големина на зали, размер на маси/чинове, сейф за изпитни материали, достъп на кандидатите до тоалетна, осигуряване на тишина в изпитната база и извън нея и др.

Преподавателите, подготвящи своите ученици за изпитите на Cambridge English усъвършенстват себе си професионално и дават на своите деца увереност, нови успехи и конкурентноспособност.

 Резултатите от изпит на Cambridge дават конкретна информация на учителя за представянето на ученика в изпитни условия. Това помага на учителя да планира още по-добре работата с кандидата през следващата учебна година и да разбере върху кои умения да се фокусира. 

Какви са ползите за учениците и техните родители, ако училището или школата да стане Cambridge Preparation centre
Нашите клиенти споделят