Skip to main content

Съвети за изпитния ден

Съвети за изпитния ден

Изпитния ден е изпълнен с много вълнение и емоции за всеки един кандидат. За нашите екипи е важно да създават спокойна и сигурна изпитна среда и да предоставят възможност на всеки да положи изпит за сертификат на Cambridge English.

Освен качествена подготовка по английски език, е важно и да сте запознати с правилата в изпитния ден. Ако имате въпроси, притеснения или специални нужди, не се колебайте да се свържете с нас.

За да протече спокойно изпитния ден, е важно да сте преминали качествена подготовка по английски език за нивото, за което се явявате. Важно е да сте запознати и с процеса на изпитния ден, за да сте спокойни и уверени.

Около 10 дни преди датата на писмения изпит ще получите индивидуален график (Confirmation of Entry). В него има информация за датата, часът и мястото на изпита. Важно е да сте на място 30 минути по-рано от посочения час. Възможно е денят на устния изпит да е преди или след деня на писмения, както и да са на различни адреси. Ако имате въпроси, свържете се с нас на exams@britanica.bg.

Преди да влезете в изпитната зала, ще трябва да оставите мобилните си устройства и часовници на определено от супервайзъра място. Няма да имате право да използвате тези устройства до края на писмения изпит. В изпитната зала ще има часовник или дигитален таймер, за да следите оставащото време.

Ако имате нужда от мобилно устройство по медицински причини, моля да опишете тези причини при регистрацията за изпита и да се свържете с нас на exams@britanica.bg.

За нива B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency Cambridge изисква да се направи снимка в деня на изпита. Тази снимка се прави от член на нашия изпитен екип и се използва за допълнителна идентификация на кандидата, който се явява на изпита. Допълнителна информация за това как трябва да изглеждате на снимката, можете да видите тук.

За нива Pre A1 Starter, A1 Movers и A2 Flyers кандидатите трябва да имат подготвени цветни моливи, твърд черен молив - B или HB и тъмен химикал - син или черен. Могат да си носят гумичка и острилка.

Кандидатите за изпит A2 Key for schools трябва да пишат само с твърд черен молив - B или HB за всеки компонент от изпита.

За нива от B1 Preliminary for Schools до C2 Proficiency включително кандидатите трябва да имат твърд черен молив - B или HB и тъмен химикал - син или черен. Важно е да попълват бланките за отговори с молив, а writing частта с химикал.

В изпитната зала можете да имате бутилка за вода. Ако има етикет, моля да го отстраните преди да влезете в залата. Не можете да внасяте храна в изпитната зала. Ако имате нужда от храна, поради медицински причини, моля да уведомите член на екипа ни преди изпита.

Cambridge English изискват кандидатите да носят валиден документ за самоличност, за да бъдат допуснати до изпит. За нива Pre A1 Starters, A1 Movers и A2 Flyers, кандидатите не е необходимо да носят документ за самоличност. За нива от А2 Key for Schools до C2 Proficiency е задължително да се носи документ за самоличност - международен паспорт или лична карта, които да са в срок на валидност.

Контакти

Свържете се с нас