Skip to main content

Как да стана подготвителен център

Together we inspire learners to go further

Как моето училище да стане подготвителен център за квалификациите на Cambridge English?

Ако искате Вашето училище или школа да стане подготвителен център на Cambridge English, нашият екип може да Ви осигури подкрепа във всяка една стъпка по пътя.

Първоначално, Вашите преподаватели вероятно ще се интересуват как да подготвят най-добре учениците си, а родителите ще имат нужда от конкретна информация за ползите от явяване на изпитите на Cambridge English. 

Ще Ви помогнем да изберете изпитите и най-подходящите изпитните дати за Вашите ученици, както и начина по-който те ще се регистрират за изпит. 

Като подготвителен център на Cambridge English ще Ви осигурим достъп до специалния портал на Cambridge за подготвителни центрове, чрез който бързо и лесно ще имате достъп до резултатите на своите ученици, както и анализи на тези резултати.

Ето накратко какви са основните стъпки за да станете подготвителен център
 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ни разкажете за своето училище или школа.
 • Стъпка 2
  Заедно ще планираме на кои изпити ще се явят Вашите ученици, ще изберем дати и ще определим срокове за регистрация.
 • Стъпка 3
  Планирайте подготовката за изпитите в учебната програма през годината или като лятна подготовка.
  Ще Ви подкрепим в тази стъпка като Ви предоставим ръководства за подготовка на изпитите, примерни тестове и други полезни материали.
 • Стъпка 4
  Запознайте родителите на Вашите ученици с предимствата и ползите от подготовката и явяването на изпитите на Cambridge English и ги информирайте за Вашето решение да им предоставите тази възможност.
  Ще Ви предоставим пълен набор от материали, с които да огранизирате и проведете Вашите срещи с родителите – от ръководство за организиране на събитие до презентацията по време на събитието.
 • Стъпка 5
  Подгответе Вашите ученици, като ползвате ръководстово за подготовка за изпита и други материали, посещавайте семинари и уебинари на тема за изпитна подготовка.
 • Стъпка 6
  Направете блокова регистрация на учениците си, като ползвате регистрационните материали, които Ви предоставя нашият изпитен център.
  Споделете, ако имате ученици със специални нужди, за да организираме за тях явяване в подходящи условия и с подходащи изпитни материали.
 • Стъпка 7
  Две седмици преди изпита, Вашите ученици и Вие ще получите индивидуалните графици за явяване на изпит.
  В тях се съдържа важна информация за датата, часа и мястото на изпита, както и потребителско име и парола за проверка на резултатите след изпита.
 • Стъпка 8
  До 6 седмици след изпита Вашето училище или школа ще получи от Нашия изпитен център детайлна извадка от резултатите на Вашите ученици и тяхно обобщение. До тях можете да дастъпите и чрез профила Ви като подготвителен център, който сме ви създали.

  До 4 седмици след получаване на резултатите ще получите сертификатите на Вашите ученици, след което можете за отпразнувате успехите им с екипа си, учениците и техните родители.
 • Стъпка 9
  Като подготвителен център за квалификациите на Cambridge English и спрямо броя регистрирани кандидати от Вашето училище, получавате право да ползвате логото на Cambridge за подготвителен център и сертификат за официален подготвителен център. Също така ще имате достъп до портала за подготвителни центрове и до разнообразни ресурси за подготовката за изпитите.
Контакти

Свържете се с нас

Информация за изпитите на Cambridge:

+ 35924666674 | 0896685155

+ 35924666559 | 0899995295

Информация за курсове на BRITANICA: