Skip to main content

За Преподаватели

Международна квалификация за преподаватели TKT (Teaching Knowledge Test)

Teaching Knowledge Test (TKT) е серия от модулни преподавателски квалификации, които тестват познанията Ви в специфични области от преподаването на английски език. Без значение дали сте нов в учителската професия, или имате дългогодишен опит, TKT е идеална възможност за хора, които искат да затвърдят и докажат преподавателските си умения с международно признат сертификат. Изпитите за TKT се провеждат целогодишно.

Структурата на изпита е по модули, като всеки един от тях е съставен от 80 въпроса, с няколко възможности за отговор. Продължителността на всеки модул e 80 минути.

Основни модули:

  • Модул 1 – Основи на изучаване и преподаване на език.
  • Модул 2 – Планиране на уроци и употреба на допълнителни средства за преподаване на език.
  • Модул 3 – Управление на процеса на преподаване и обучение.

Специализирани модули:

  • TKT: CLIL – Преподаване на друг предмет на английски език.
  • TKT: YLE – Преподаване на английски за деца.

Може да се явите по избор на един, на няколко или на всички модули, като сами избирате кои от тях са приоритетни за вашето професионално усъвършенстване и за постигането на целите ви.

Всеки модул включва 80 въпроса и е с продължителност 80 минути. Получавате отделен сертификат за всеки модул, на който сте се явили.

Изпитите за TKT модулите се провеждат само в хартиен вариант, а не на компютър. Всеки въпрос има тежест една точка. Изпитът се състои от въпроси тип multiple-choice или matching questions.

За TKT можете да се подготвите самостоятелно, с материали, предоставени от нашия изпитен център.

Пакетът материали за самоподготовка, които осигуряваме за нашите кандидати, ще ви помогне да се запознаете в детайли със съдържанието и формата на изпита, за да бъдете спокойни и уверени във възможностите си в изпитния ден. Той включва: 

  • ръководство за TKT;
  • терминологичен речник на всички специализирани думи и фрази, които е необходимо да познавате, преди да се явите на изпит за съответния модул; 
  • практически тестове по формата на изпита.

Времето за подготовка е индивидуално и зависи изцяло от вас – от степента ви на владеене на английски език, от опита ви като преподавател, както и от времето, което ще отделите за подготовката си за изпита.

Кандидатите за изпит с предварителен опит в преподаването на английски език, споделят, че отделят от два до три уикенда, за да се подготвят за явяване на TKT модул.

Резултатите от TKT излизат между 4 и 6 седмици след явяване на изпита. Сертификатите се изпращат към изпитния център до 8 седмици след явяване на изпита. 

Получавате отделен сертификат за всеки модул, на който се явите. При модулите TKT няма оценки Pass или Fail. Всеки получава сертификат, като оценките са от 1 до 4 (1 e най-ниска, 4 е най-висока). Оценка 1 показва ограничени познания в съответната област, оценка 2 показва основни, но задълбочени познания, оценка 3 показва обширни и задълбочени познания, а оценка 4 изключително високо ниво на експертиза в тестваната област.

В нашия изпитен център организираме няколко пъти годишно изпити TKT.

Свържете се с нашия изпитен отдел, за да разберете датите на предстоящите TKT изпити. За нас е важно кандидатите ни за TKT да се чувстват спокойни и уверени по време на изпитите си.

Нашият опитен екип от квестори и супервайзори се грижи изпитният ден да протече организирано и комфортно за кандидатите.

Изберете модул

Този модул проверява знанията на кандидатите свързани с термини и понятия, често срещани в преподаването на английски език. Той също така се фокусира върху факторите, които са в основата на изучаването на английски език и познаването на ресурсите, които се използват при изучаването на езика.

Този модул се фокусира върху това какво вземат предвид и правят учителите, докато планират преподаването. Той също така разглежда лингвистичните и методическите ресурси, които могат да се използват и да насочват учителите при планирането на уроци.

Този модул тества знанията на учителите за това какво се случва в класната стая по отношение на езика, използван от учителя или обучаемите, ролите, които учителят може да изпълнява, и начините, по които учителят може да управлява и използва взаимодействията в класната стая.

Този модул проверява знанията за целите и обосновката на подхода CLIL. Той обхваща планирането, преподаването и оценяването на CLIL. Той също така се фокусира върху осведомеността на учителите относно изискванията за учене и стратегиите за подкрепа на обучаемите в програмите CLIL.

TKT YL е изпит за учители и асистенти в класната стая, които искат да преподават английски на малки деца. Той проверява знанията за концепции, свързани с ученето и развитието на малките учащи се, както и знанията на децата от гледна точка на преподаването, включително планирането, преподаването и оценяването на работата на малките ученици.

Не сте сигурни кой модул да изберете?

Ще се радваме да Ви помогнем да направите правилния избор.