Skip to main content
Submitted by admin on March 2, 2023

Cambridge English - B1 Preliminary For Schools

B1 Preliminary for Schools е вторият изпит на Cambridge English за по-големи деца. Спрямо Общата европейска езикова рамка отговаря на ниво В1 и показва, че основата на английския език е успешно усвоена и кандидатът притежава умения за практическата му употреба в ежедневни ситуации. Форматът на изпита наподобява този на високите нива B2, C1, C2, но темите и продължителността му е съобразена с възрастта на кандидатите.

Изпитът е разделен на писмена и устна част – започва с Reading (45 мин.), Writing (45 мин.) , Listening (35 мин.) и Speaking (10-12 мин.). Частта Speaking се провежда с квалифицирани устни изпитващи на Cambridge. На нея кандидатът се явява заедно с още един или двама събеседници от същото ниво.

Регистрираните за изпит кандидати получават на имейла, посочен при регистрацията за изпит, своя график не по-късно от 10 дни преди датата на изпита (Confirmation of entry).

Графикът съдържа: името на детето на латиница по начина, по който ще бъде изписано на сертификата*; датата и мястото на провеждане на писмения изпит; датата и мястото на провеждане на устния изпит; линк, потребителско име и парола за проверка на резултата от изпита; съвети за изпитния ден. В случай, че не сте получили графика си 10 дни преди изпита на имейла, с който сте се регистрирали за изпит, свържете се с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

*Ако при регистрацията за изпита, родителят е изписал погрешно името на детето си и желае то да бъде променено, моля да се свърже с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

В изпитния ден е важно да вдъхнете спокойствие и увереност у детето си. Пригответе му вкусна закуска, защото то няма да има възможност да внесе храна в изпитната зала. Може да си носи вода в бутилка без етикет.

Не забравяйте да приготвите валиден документ за самоличност (със снимка), молив и химикалка.

Постарайте се да сте на мястото на изпита поне 30 минути преди началото му, за да можем спокойно да запознаем детето с правилата в изпитната зала.

Имайте предвид, че детето няма да има достъп до електронни устройства по време на изпита – телефон, часовник, слушалки и др. Нашите екипи се грижат за спокойното протичане на изпита и при необходимост ще се свържат с вас.

В случай, че детето Ви има специални потребности, моля посочете това при регистрацията за изпит, за да можем да осигурим възможно най-подходящи изпитни условия и среда.

B1 Preliminary (for Schools) дава възможност да се оценят знанията на детето в диапазон 120-170 точки за всеки един от четирите езикови компонента. В зависимост от представянето си, детето може да получи резултат, отговарящ на ниво А2, В1 или В2 от Европейската езикова рамка.

Резултатите от изпитите на Cambridge излизат между 5 и 7 седмици след датата на писмения изпит. Самите резултати можете да проверите тук, като първо се регистрирате в сайта и после въведете своите ID Number & Secret Number, които ще откриете в Confirmation of Entry.

Повече информация ще намерите тук.

Cambridge English стартира изпращането на сертификати до изпитния център 8 седмици след датата на писмения изпит. Сертификатите пристигат в изпитния център на BRITANICA, където се обработват и се изпращат до подготвителните центрове на кандидатите.

*Ако желаете да получите сертификата си по куриер, ни пишете на exams@britanica.bg с информация за адрес, име на получател и телефон за връзка. За информация за загубен сертификат, вижте тук.

На сертификата ще бъде изписано едно от следните нива в зависимост от общия брой получени точки:

B1 Preliminary – Level B2

Ако детето Ви постигне резултат в диапазон 160-170 точки (Distinction), то ще получи Preliminary English Test certificate at Level B2. Това означава, че уменията, които детето Ви демонстрира, се равняват ниво B2 спрямо Общата европейска езикова рамка.

B1 Preliminary – Level B1

Ако детето Ви постигне резултат в диапазон 140-159 точки (Pass, Pass with Merit)то ще получи Preliminary English Test certificate at Level B1.

Level A2 certificate

Важно е детето Ви да получи признание за усилията, които полага, затова дори и да не постигне резултат за ниво B1, Cambridge ще награди детето със сертификат за показани умения на ниво А2.

B1 Preliminary for Schools е вторият изпит на Cambridge English за по-големи деца. Спрямо Европейската езикова рамка отговаря на ниво В1 и показва, че основата на английския език е успешно усвоена и кандидатът притежава умения за практическата му употреба в ежедневни ситуации. Форматът на изпита наподобява този на високите нива B2, C1, C2, но темите и продължителността му е съобразена с възрастта на кандидатите.

Изпитът е разделен на писмена и устна част – започва с Reading (45 мин.), Writing (45 мин.) , Listening (35 мин.) и Speaking (14 мин.). Частта Speaking се провежда с квалифицирани устни изпитващи на Cambridge. На нея кандидатът се явява заедно с още един или двама събеседници от същото ниво.

Регистрираните за изпит кандидати получават на имейла, посочен при регистрацията за изпит, своя график не по-късно от 10 дни преди датата на изпита (Confirmation of entry).

Графикът съдържа: името на детето на латиница по начина, по който ще бъде изписано на сертификата*; датата и мястото на провеждане на писмения изпит; датата и мястото на провеждане на устния изпит; линк, потребителско име и парола за проверка на резултата от изпита; съвети за изпитния ден. В случай, че не сте получили графика си 10 дни преди изпита на имейла, с който сте се регистрирали за изпит, свържете се с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

*Ако при регистрацията за изпита, родителят е изписал погрешно името на детето си и желае то да бъде променено, моля да се свърже с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

В изпитния ден е важно да вдъхнете спокойствие и увереност у детето си. Пригответе му вкусна закуска, защото то няма да има възможност да внесе храна в изпитната зала. Може да си носи вода в бутилка без етикет.

Не забравяйте да приготвите валиден документ за самоличност (със снимка), молив и химикалка.

Постарайте се да сте на мястото на изпита поне 30 минути преди началото му, за да можем спокойно да запознаем детето с правилата в изпитната зала.

Имайте предвид, че детето няма да има достъп до електронни устройства по време на изпита – телефон, часовник, слушалки и др. Нашите екипи се грижат за спокойното протичане на изпита и при необходимост ще се свържат с вас.

В случай, че детето Ви има специални потребности, моля посочете това при регистрацията за изпит, за да можем да осигурим възможно най-подходящи изпитни условия и среда.

B1 Preliminary (for Schools) дава възможност да се оценят знанията на детето в диапазон 120-170 точки за всеки един от четирите езикови компонента. В зависимост от представянето си, детето може да получи резултат, отговарящ на ниво А2, В1 или В2 от Общата европейска езикова рамка.

Резултатите от изпитите на Cambridge излизат между 5 и 7 седмици след датата на писмения изпит. Самите резултати можете да проверите тук, като първо се регистрирате в сайта и после въведете своите ID Number & Secret Number, които ще откриете в Confirmation of Entry.

Повече информация ще намерите тук.

Cambridge English стартира изпращането на сертификати до изпитния център 8 седмици след датата на писмения изпит. Сертификатите пристигат в изпитния център на BRITANICA, където се обработват и се изпращат до подготвителните центрове на кандидатите.

*Ако желаете да получите сертификата си по куриер, ни пишете на exams@britanica.bg с информация за адрес, име на получател и телефон за връзка. За информация за загубен сертификат, вижте тук.

На сертификата ще бъде изписано едно от следните нива в зависимост от общия брой получени точки:

B1 Preliminary – Level B2

Ако детето Ви постигне резултат в диапазон 160-170 точки (Distinction), то ще получи Preliminary English Test certificate at Level B2. Това означава, че уменията, които детето Ви демонстрира, се равняват ниво B2 спрямо Общата европейска езикова рамка.

B1 Preliminary – Level B1

Ако детето Ви постигне резултат в диапазон 140-159 точки (Pass, Pass with Merit)то ще получи Preliminary English Test certificate at Level B1.

Level A2 certificate

Важно е детето Ви да получи признание за усилията, които полага, затова дори и да не постигне резултат за ниво B1, Cambridge ще награди детето със сертификат за показани умения на ниво А2.

Няколко лесни стъпки
 • Регистрирай се за изпит
  За да може нашите кандидати да се явят в удобно за тях време и място, провеждаме изпити през цялата година и в цялата страна. Изберете най-удобната за вас тук
 • Индивидуален график
  Очаквайте да получите индивидуалния си график за изпитния ден до 10 дни преди датата на писмения изпит. В него ще има информация за времето и мястото на провеждане на всеки един компонент.
 • В изпитния ден
  Бъдете спокойни и уверени. Важно е да сте на място 30 минути преди началото на изпита и да следвате инструкциите на нашите квестори.
 • Резултати
  Регистрирайте се в системата на Cambridge English, за да разберете резултатите си - линк към системата има в индивидуалния ви график.
 • Сертификати
  Получете своя сертификат директно от изпитния ни център или вашия преподавател. Успех!

Не сте сигурни кой изпит е най-подходящ за вас?

Ще се радваме да ви помогнем да направите правилния избор.

Пишете ни, в случай че се нуждаете от допълнителна информация.