Skip to main content

Резултати и Сертификати

Резултати и Сертификати

Изпитите на Cambridge English дават възможност на кандидати от цял свят да тестват своите езикови умения спрямо общоевропейската езикова рамка и да докажат знанията си. За всяко ниво, Cambridge English представя резултатите по определен начин, спрямо нивото и компонентите на изпита.

За да имате достъп до резултатите, трябва да се регистрирате в платформата Cambridge Online Results System.

В индивидуалния си график имате информация за ID Number и Secret Number, които са уникални за вас. Можете да очаквате резултатите си 6 седмици след датата на писмения изпит, ако изпитът Ви е бил на хартия. В случай че сте се явили на компютърен изпит, може да очаквате резултатите си до 3 седмици.

Най-важният резултат от изпитите Young Learners е опитът, който кандидата получава след явяването на изпита. За нива Pre A1, A1 и A2 няма Pass или Fail. Всеки компонент- Reading, Writing, Listening и Speaking се оценяват по скала от 1 до 5, като 5 е най-високата оценка. Скалата е представена с щитчета. Самите резултати може да видите тук  като първо се регистрирате на сайта и после въведете своите ID Number & Secret Number, които ще откриете в Confirmation of Entry.

 

Резултатите на изпитите на Cambridge English са средната стойност на представянето на всеки един от езиковите компоненти. В Statement of Results може да се видят резултати за отделните компоненти, което дава ясна представа за силните страни на кандидата, както и дали има нужда от подобрение в някои от тях. Изпитът A2 Key for Schools отговаря на ниво А2 от общоевропейската езикова рамка.

Ако кандидат има между 120-139 точки, той ще получи сертификат за успешно преминат изпит и сертификатът ще показва ниво на владеене на английски А2. В случай, че кандидатът има между 119-110 точки, той отново ще получи сертификат, но в този случай сертификатът ще показва ниво на владеене на английски А1. С резултат от над 140 точки кандидатът демонстрира езикови умения на ниво В1. Кандидати с резултат под 110 точки не получават сертификат.

 

Cambridge English Scale Score

Grade

CEFR Level

140–150

A

B1

133–139

B

A2

120–132

C

A2

100–119

Level A1

A1

Резултатите на изпитите на Cambridge English са средната стойност на представянето на всеки един от езиковите компоненти. В Statement of Results, който е достъпен след като се регистрирате тук може да се видят резултати за отделните компоненти. Това дава ясна представа за силните страни на кандидата, както и дали има нужда от подобрение в някои от тях. Изпитът B1 Preliminary for Schools отговаря на ниво В1 от общоевропейската езикова рамка.

Ако кандидат има между 140-159 точки, той ще получи сертификат за успешно преминат изпит и сертификатът ще показва ниво на владеене на английски В1. В случай, че кандидатът има между 120 - 139 точки, той отново ще получи сертификат, но в този случай сертификатът ще показва ниво на владеене на английски А2. С резултат от над 160 точки кандидатът демонстрира езикови умения на ниво В2. Кандидати с резултат под 120 точки не получават сертификат.

 

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR Level

160–170

A

B2

153–159

B

B1

140–152

C

B2

120–139

Level A2

A2

Резултатите на изпитите на Cambridge English са средната стойност на представянето на всеки един от езиковите компоненти. В Statement of Results може да се видят резултати за отделните компоненти, което дава ясна представа за силните страни на кандидата, както и дали има нужда от подобрение в някои от тях. Изпитът B2 First / (for Schools) отговаря на ниво В2 от общоевропейската езикова рамка.

Ако кандидат има между 140 - 179 точки, той ще получи сертификат за успешно преминат изпит и сертификатът ще показва ниво на владеене на английски В2. В случай, че кандидатът има между 140 - 159 точки, той отново ще получи сертификат, но в този случай сертификатът ще показва ниво на владеене на английски B1. С резултат над 180 точки кандидатът демонстрира езикови умения на ниво С1. Кандидати с резултат под 140 точки не получават сертификат.

 

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR Level

180–190

Grade A

C1

173–179

Grade B

B2

160–172

Grade C

B2

140–159

Level B1

B1

Резултатите на изпитите на Cambridge English са средната стойност на представянето на всеки един от езиковите компоненти. В Statement of Results може да се видят резултати за отделните компоненти, което дава ясна представа за силните страни на кандидата, както и дали има нужда от подобрение в някои от тях. Изпитът C1 Advanced отговаря на ниво C1 от общоевропейската езикова рамка.

Ако кандидат има между 180 - 199 точки, той ще получи сертификат за успешно преминат изпит и сертификатът ще показва ниво на владеене на английски C1. В случай, че кандидатът има между 160 - 179 точки, той отново ще получи сертификат, но в този случай сертификатът ще показва ниво на владеене на английски B2. С резултат от над 200 точки кандидатът демонстрира езикови умения на ниво C2. Кандидати с резултат под 160 точки не получават сертификат.

 

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR Level

200–210

Grade A

C2

193–199

Grade B

C1

180–192

Grade C

C1

160–179

Level B2

B2

Резултатите на изпитите на Cambridge English са средната стойност на представянето на всеки един от езиковите компоненти. В Statement of Results може да се видят резултати за отделните компоненти, което дава ясна представа за силните страни на кандидата, както и дали има нужда от подобрение в някои от тях. Изпитът C2 Proficiency отговаря на ниво C2от общоевропейската езикова рамка.

Ако кандидат има между 200 - 230 точки, той ще получи сертификат за успешно преминат изпит и сертификатът ще показва ниво на владеене на английски C2. В случай, че кандидатът има между 180 - 199 точки, той отново ще получи сертификат, но в този случай сертификатът ще показва ниво на владеене на английски C1. Кандидати с резултат под 180 точки не получават сертификат.

 

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR Level

220–230

Grade A

C2

213–219

Grade B

C2

200–212

Grade C

C2

180–199

Level C1

C1

Контакти

Свържете се с нас

Информация за изпитите на Cambridge:

+ 35924666674 | 0896685155

+ 35924666559 | 0899995295

Информация за курсове на BRITANICA: