Skip to main content
Submitted by admin on March 2, 2023

Cambridge English - C2 Proficiency

Изпитът C2 Proficiency (CPE) е най-високият международен сертификат на Cambridge English, валиден за кандидатстване в университет или за работа. Със сертификат за C2 Proficiency (CPE) доказвате, че владеете английския език като роден и това Ви прави конкурентноспособни в професионална и академична среда. 

Изпитът е разделен на писмена и устна част – започва с Reading and Use of English (1.30 мин.), Writing (1.30 мин.) , Listening (40-45 мин.) и Speaking (16 мин.). Частта Speaking се провежда с квалифицирани устни изпитващи на Cambridge. На нея кандидатът се явява заедно с още един или двама събеседници от същото ниво.

В изпитния център на BRITANICA, може да се явите на изпит C2 Proficiency (CPE) на хартиен или на компютърен формат. За нас е важно нашите кандидати да имат възможност да изберат най-удобния за тях формат. 

 

Регистрираните за изпит C2 Proficiency (CPE) кандидати получават на имейла, посочен при регистрацията за изпит, своя график (Confirmation of entry) не по-късно от 10 дни преди датата на изпита.

Графикът съдържа: името на кандидата на латиница по начина, по който ще бъде изписано на сертификата*; датата и мястото на провеждане на писмения изпит; датата и мястото на провеждане на устния изпит; линк, потребителско име и парола за проверка на резултата от изпита; съвети за изпитния ден.

В случай, че не сте получили графика си 10 дни преди изпита на имейла, с който сте се регистрирали за изпит, свържете се с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

*Ако при регистрацията за изпита, кандидатът е изписал погрешно името си и желае то да бъде променено, моля да се свърже с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

В изпитния ден е важно да бъдете спокойни и уверени. Пригответе си вкусна закуска, защото няма да имате възможност да внасяте храна на изпита. Може да си носите вода в бутилка без етикет.

Не забравяйте да приготвите валиден документ за самоличност (със снимка), молив и химикалка.

Постарайте се да сте на място поне 30 мин. преди началото на изпита, за да можем спокойно ви запознаем с правилата в изпитната зала.

Имайте предвид, че няма да имате достъп до електронни устройства по време на изпита – телефон, часовник, слушалки и др. Нашите екипи се грижат за спокойното протичане на изпита.

В случай, че имате специални потребности, моля посочете това при регистрацията за изпит, за да можем да осигурим възможно най-подходящи изпитни условия и среда.

C2 Proficiency (CPE) дава възможност да се оценят знанията на кандидата в диапазон 180-230 точки за всеки един от четирите езикови компонента. В зависимост от представянето ви, може да получите резултат, отговарящ на ниво C1 или C2 от Общата европейска езикова рамка.

Резултатите от изпитите на Cambridge излизат между 4 и 6 седмици след датата на писмения изпит, ако сте се явили на хартиен изпит. В случай че сте били на компютърен изпит, резултатите излизат между 2 и 3 седмици след датата на писмения изпит. Самите резултати можете да проверите тук като първо се регистрирате в сайта и после въведете своите ID Number & Secret Number, които ще откриете в Confirmation of Entry.

Повече информация ще намерите тук.

Cambridge English стартира изпращането на сертификати до изпитните центрове 8 седмици след датата на писмения изпит, ако изпитът ви е бил на хартия, и 4 седмици след датата, ако изпитът ви е бил на компютър. Сертификатите пристигат в изпитния център на BRITANICA, където се обработват и се изпращат до подготвителния център на кандидата. Сертификатите пристигат в изпитния център на BRITANICA, където се обработват и се изпращат до подготвителния център на кандидата.

*Ако желаете да получите сертификата си по куриер, ни пишете на exams@britanica.bg с информация за адрес, име на получател и телефон за връзка. За информация за загубен сертификат, вижте тук

На сертификата ще бъде изписано едно от следните нива в зависимост от общия брой точки:

C2 Proficiency – Level C2

Ако постигнете резултат в 200–230 точки (grade A, B or C), ще получите Certificate of Proficiency in English за ниво C2.

Level C1 certificate

Cambridge вярва, че всеки кандидат заслужава да получи признание за усилията, които полага, затова дори и да не постигнете ниво C2, ще получите сертификат за показани умения на ниво С1.

 

Изпитът C2 Proficiency (CPE) е най-високият международен сертификат на Cambridge English, валиден за кандидатстване в университет или за работа. Със сертификат за C2 Proficiency (CPE) доказвате, че владеете английския език като роден и това Ви прави конкурентноспособни в професионална и академична среда. 

Изпитът е разделен на писмена и устна част – започва с Reading and Use of English (1.30 мин.), Writing (1.30 мин.) , Listening (40-45 мин.) и Speaking (16 мин.). Частта Speaking се провежда с квалифицирани устни изпитващи на Cambridge. На нея кандидатът се явява заедно с още един или двама събеседници от същото ниво.

В изпитния център на BRITANICA, може да се явите на изпит C2 Proficiency (CPE) на хартиен или на компютърен формат. За нас е важно нашите кандидати да имат възможност да изберат най-удобния за тях формат.

Регистрираните за изпит C2 Proficiency (CPE) кандидати получават на имейла, посочен при регистрацията за изпит, своя график (Confirmation of entry) не по-късно от 10 дни преди датата на изпита.

Графикът съдържа: името на кандидата на латиница по начина, по който ще бъде изписано на сертификата*; датата и мястото на провеждане на писмения изпит; датата и мястото на провеждане на устния изпит; линк, потребителско име и парола за проверка на резултата от изпита; съвети за изпитния ден.

В случай, че не сте получили графика си 10 дни преди изпита на имейла, с който сте се регистрирали за изпит, свържете се с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

*Ако при регистрацията за изпита, кандидатът е изписал погрешно името си и желае то да бъде променено, моля да се свърже с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

В изпитния ден е важно да бъдете спокойни и уверени. Пригответе си вкусна закуска, защото няма да имате възможност да внасяте храна на изпита. Може да си носите вода в бутилка без етикет.

Не забравяйте да приготвите валиден документ за самоличност (със снимка), молив и химикалка.

Постарайте се да сте на място поне 30 мин. преди началото на изпита, за да можем спокойно ви запознаем с правилата в изпитната зала.

Имайте предвид, че няма да имате достъп до електронни устройства по време на изпита – телефон, часовник, слушалки и др. Нашите екипи се грижат за спокойното протичане на изпита.

В случай, че имате специални потребности, моля посочете това при регистрацията за изпит, за да можем да осигурим възможно най-подходящи изпитни условия и среда.

C2 Proficiency (CPE) дава възможност да се оценят знанията на кандидата в диапазон 180-230 точки за всеки един от четирите езикови компонента. В зависимост от представянето ви, може да получите резултат, отговарящ на ниво C1 или C2 от Общата европейска езикова рамка.

Резултатите от изпитите на Cambridge излизат между 6 и 8 седмици след датата на писмения изпит. Самите резултати можете да проверите тук като първо се регистрирате в сайта и после въведете своите ID Number & Secret Number, които ще откриете в Confirmation of Entry.

Повече информация ще намерите тук.

Cambridge English стартира изпращането на сертификати до изпитните центрове 8 седмици след датата на писмения изпит, ако изпитът ви е бил на хартия, и 4 седмици след датата, ако изпитът ви е бил на компютър. Сертификатите пристигат в изпитния център на BRITANICA, където се обработват и се изпращат до подготвителния център на кандидата. Сертификатите пристигат в изпитния център на BRITANICA, където се обработват и се изпращат до подготвителния център на кандидата.

*Ако желаете да получите сертификата си по куриер, ни пишете на exams@britanica.bg с информация за адрес, име на получател и телефон за връзка. За информация за загубен сертификат, вижте тук

На сертификата ще бъде изписано едно от следните нива в зависимост от общия брой точки:

C2 Proficiency – Level C2

Ако постигнете резултат в 200–230 точки (grade A, B or C), ще получите Certificate of Proficiency in English за ниво C2.

Level C1 certificate

Кеймбридж вярва, че всеки кандидат заслужава да получи признание за усилията, които полага, затова дори и да не постигнете ниво C2, ще получите сертификат за показани умения на ниво С1.

Няколко лесни стъпки
 • Регистрирай се за изпит
  За да може нашите кандидати да се явят в удобно за тях време и място, провеждаме изпити през цялата година и в цялата страна. Изберете най-удобната за вас тук
 • Индивидуален график
  Очаквайте да получите индивидуалния си график за изпитния ден до 10 дни преди датата на писмения изпит. В него ще има информация за времето и мястото на провеждане на всеки един компонент.
 • В изпитния ден
  Бъдете спокойни и уверени. Важно е да сте на място 30 минути преди началото на изпита и да следвате инструкциите на нашите квестори.
 • Резултати
  Регистрирайте се в системата на Cambridge English, за да разберете резултатите си - линк към системата има в индивидуалния ви график.
 • Сертификати
  Получете своя сертификат директно от изпитния ни център или вашия преподавател. Успех!

Не сте сигурни кой изпит е най-подходящ за вас?

Ще се радваме да ви помогнем да направите правилния избор.

Пишете ни, в случай че се нуждаете от допълнителна информация.