Skip to main content
Submitted by admin on March 2, 2023

B1 Preliminary For Schools

B1 Preliminary for Schools е вторият изпит на Cambridge English за по-големи деца. Спрямо Европейската езикова рамка отговаря на ниво В1 и показва, че основата на английския език е успешно усвоена и кандидатът притежава умения за практическата му употреба в ежедневни ситуации. Форматът на изпита наподобява този на високите нива B2, C1, C2, но темите и продължителността му е съобразена с възрастта на кандидатите.

Изпитът е разделен на писмена и устна част – започва с Reading (45 мин.), Writing (45 мин.) , Listening (35 мин.) и Speaking (14 мин.). Частта Speaking се провежда с квалифицирани устни изпитващи на Cambridge. На нея кандидатът се явява заедно с още един или двама събеседници от същото ниво.

Регистрираните за изпит кандидати получават на имейла, посочен при регистрацията за изпит, своя график не по-късно от 10 дни преди датата на изпита (Confirmation of entry).

Графикът съдържа: името на детето на латиница по начина, по който ще бъде изписано на сертификата*; датата и мястото на провеждане на писмения изпит; датата и мястото на провеждане на устния изпит; линк, потребителско име и парола за проверка на резултата от изпита; съвети за изпитния ден. В случай, че не сте получили графика си 10 дни преди изпита на имейла, с който сте се регистрирали за изпит, свържете се с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

*Ако при регистрацията за изпита, родителят е изписал погрешно името на детето си и желае то да бъде променено, моля да се свърже с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

В изпитния ден е важно да вдъхнете спокойствие и увереност у детето си. Пригответе му вкусна закуска, защото то няма да има възможност да внесе храна в изпитната зала. Може да си носи вода в прозрачна бутилка без етикет.

Не забравяйте да приготвите валиден документ за самоличност (със снимка), молив и химикалка.

Постарайте се да сте на мястото на изпита поне 30 минути преди началото му, за да можем спокойно да запознаем детето с правилата в изпитната зала.

Имайте предвид, че детето няма да има достъп до електронни устройства по време на изпита – телефон, часовник, слушалки и др. Нашите екипи се грижат за спокойното протичане на изпита и при необходимост ще се свържат с вас.

В случай, че детето Ви има специални потребности, моля посочете това при регистрацията за изпит, за да можем да осигурим възможно най-подходящи изпитни условия и среда.

B1 Preliminary (for Schools) дава възможност да се оценят знанията на детето в диапазон 120-170 точки за всеки един от четирите езикови компонента. В зависимост от представянето си, детето може да получи резултат, отговарящ на ниво А2, В1 или В2 от Европейската езикова рамка.

Резултатите от изпитите на Cambridge излизат между 6 и 8 седмици след датата на писмения изпит. Самите резултати можете да проверите ТУК, като се регистрирате и въведете своите ID Number & Secret Number, които ще откриете в Confirmation of Entry.

Повече информация вижте тук.

Cambridge English стартира изпращането на сертификати до изпитния център 8 седмици след датата на писмения изпит. Сертификатите пристигат в изпитния център на BRITANICA, където се обработват и се изпращат до подготвителните центрове на кандидатите.

*Ако желаете да получите сертификата си по куриер, ни пишете на exams@britanica.bg с информация за адрес, име на получател и телефон за връзка. За информация за загубен сертификат, вижте тук.

Допълнителна информация, която получавате върху сертификата:

A2 Key може да бъде присъден за различни нива, в зависимост от постигнатите точки.

B1 Preliminary – Level B2

Ако детето ви постигне резултат в диапазон 160-170 (Distinction), то ще получи Preliminary English Test certificate at Level B2.

B1 Preliminary – Level B1

Ако детето ви постигне резултат в диапазон (Pass, Pass with Merit)то ще получи Preliminary English Test certificate at Level B1.

Level A2 certificate

Важно е детето Ви да получи признание за усилията, които полага и постиженията си, затова дори и да не постигне резултат за ниво B1, Кеймбридж ще награди детето със сертификат за показани умения на ниво А2.

B1 Preliminary for Schools е вторият изпит на Cambridge English за по-големи деца. Спрямо Европейската езикова рамка отговаря на ниво В1 и показва, че основата на английския език е успешно усвоена и кандидатът притежава умения за практическата му употреба в ежедневни ситуации. Форматът на изпита наподобява този на високите нива B2, C1, C2, но темите и продължителността му е съобразена с възрастта на кандидатите.

Изпитът е разделен на писмена и устна част – започва с Reading (45 мин.), Writing (45 мин.) , Listening (35 мин.) и Speaking (14 мин.). Частта Speaking се провежда с квалифицирани устни изпитващи на Cambridge. На нея кандидатът се явява заедно с още един или двама събеседници от същото ниво.

Регистрираните за изпит кандидати получават на имейла, посочен при регистрацията за изпит, своя график не по-късно от 10 дни преди датата на изпита (Confirmation of entry).

Графикът съдържа: името на детето на латиница по начина, по който ще бъде изписано на сертификата*; датата и мястото на провеждане на писмения изпит; датата и мястото на провеждане на устния изпит; линк, потребителско име и парола за проверка на резултата от изпита; съвети за изпитния ден. В случай, че не сте получили графика си 10 дни преди изпита на имейла, с който сте се регистрирали за изпит, свържете се с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

*Ако при регистрацията за изпита, родителят е изписал погрешно името на детето си и желае то да бъде променено, моля да се свърже с изпитен координатор на exams@britanica.bg.

В изпитния ден е важно да вдъхнете спокойствие и увереност у детето си. Пригответе му вкусна закуска, защото то няма да има възможност да внесе храна в изпитната зала. Може да си носи вода в прозрачна бутилка без етикет.

Не забравяйте да приготвите валиден документ за самоличност (със снимка), молив и химикалка.

Постарайте се да сте на мястото на изпита поне 30 минути преди началото му, за да можем спокойно да запознаем детето с правилата в изпитната зала.

Имайте предвид, че детето няма да има достъп до електронни устройства по време на изпита – телефон, часовник, слушалки и др. Нашите екипи се грижат за спокойното протичане на изпита и при необходимост ще се свържат с вас.

В случай, че детето Ви има специални потребности, моля посочете това при регистрацията за изпит, за да можем да осигурим възможно най-подходящи изпитни условия и среда.

B1 Preliminary (for Schools) дава възможност да се оценят знанията на детето в диапазон 120-170 точки за всеки един от четирите езикови компонента. В зависимост от представянето си, детето може да получи резултат, отговарящ на ниво А2, В1 или В2 от Европейската езикова рамка.

Резултатите от изпитите на Cambridge излизат между 6 и 8 седмици след датата на писмения изпит. Самите резултати можете да проверите ТУК, като се регистрирате и въведете своите ID Number & Secret Number, които ще откриете в Confirmation of Entry.

Повече информация вижте тук.

Cambridge English стартира изпращането на сертификати до изпитния център 8 седмици след датата на писмения изпит. Сертификатите пристигат в изпитния център на BRITANICA, където се обработват и се изпращат до подготвителните центрове на кандидатите.

*Ако желаете да получите сертификата си по куриер, ни пишете на exams@britanica.bg с информация за адрес, име на получател и телефон за връзка. За информация за загубен сертификат, вижте тук.

Допълнителна информация, която получавате върху сертификата:

A2 Key може да бъде присъден за различни нива, в зависимост от постигнатите точки.

B1 Preliminary – Level B2

Ако детето ви постигне резултат в диапазон 160-170 (Distinction), то ще получи Preliminary English Test certificate at Level B2.

B1 Preliminary – Level B1

Ако детето ви постигне резултат в диапазон (Pass, Pass with Merit)то ще получи Preliminary English Test certificate at Level B1.

Level A2 certificate

Важно е детето Ви да получи признание за усилията, които полага и постиженията си, затова дори и да не постигне резултат за ниво B1, Кеймбридж ще награди детето със сертификат за показани умения на ниво А2.

Няколко лесни стъпки
 • Регистрирай се за изпит
  За да може нашите кандидати да се явят в удобно за тях време и място, провеждаме изпити през цялата година и в цялата страна. Изберете най-удобната за вас тук
 • Индивидуален график
  Очаквайте да получите индивидуалния си график за изпитния ден до 10 дни преди датата на писмения изпит. В него ще има информация за времето и мястото на провеждане на всеки един компонент.
 • В изпитния ден
  Бъдете спокойни и уверени. Важно е да сте на място 30 минути преди началото на изпита и да следвате инструкциите на нашите квестори.
 • Резултати
  Регистрирайте се в системата на Cambridge English, за да разберете резултатите си - линк към системата има в индивидуалния ви график.
 • Сертификати
  Получете своя сертификат директно от изпитния ни център или вашия преподавател. Успех!

Не сте сигурни кой изпит е най-подходящ за вас?

Ще се радваме да ви помогнем да направите правилния избор.

Пишете ни, в случай че се нуждаете от допълнителна информация.